Kontakt

Maja Popović – Projekt menadžer
maja@jazzartassociation.org

Anica Vujnović – Asistent na projektu
anica@jazzartassociation.org

Mira Popović – Koordinator za obrazovne programe
mira@jazzartassociation.org

Bojan Ćinćur – Webmaster
bojan@jazzartassociation.org