JAM

Mjesec poštovanja džeza je projekat koji afirmiše džez muziku u Crnoj Gori. Oslonjen na osnovnu ideju koja je proistekla sa tla Amerike i proširena u svijetu, projekat je prilagođen potrebama crnogorske sredine – nudi edukativne, koncertne, filmske, likovne i druge programe; komunicira sa mladima i starima, studentima i profesorima, amaterima i profesionalcima.